Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies. Nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). Szczegóły można przeczytać w polityce cookie.

Warunki promocji Olympus Cashback

 
1. Organizatorem promocji jest firma Olympus Europa SE & Co. KG, Amsinckstraße 63, 20097 Hamburg, (nazywana dalej Olympus). 
 
2. Promocja obowiązuje od 1.09.2018 do 15.01.2019. Osoba ubiegająca się o zwrot musi posiadać dowód zakupu produktu objętego promocją. 
 
3. Zgłoszenie dające możliwość ubiegania się o zwrot musi zostać wysłane do północy 15.02.2019. Zgłoszenia wysłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.  
 
4. Promocją objęte są  tylko poniższe produkty Olympus (produkty promocyjne): 
 
Obiektywy: 

  • M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 PRO (zwrot 650 zł)
  • M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO (zwrot 650 zł)
  • M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO (zwrot 650 zł)
  • M.Zuiko Digital ED 17mm F1.8 PRO (zwrot 650 zł)
  • M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 PRO (zwrot gotówki 650 zł)
  • M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO (zwrot 650 zł)
  • M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO (zwrot 650 zł) 


Aparaty: 

  • OM-D E-M1 Mark II (zwrot gotówki 900 zł) 


Aby skorzystać z promocji, należy dokonać zakupu bezlusterkowca OM-D E-M1 Mark II.

Uczestnik promocji za zakup tego modelu może otrzymać zwrot w wysokości 900 zł. Wraz z jednym aparatem OM-D E-M1 Mark II Uczestnik promocji może zgłosić maksymalnie 3 różne obiektywy M.Zuiko PRO. Obiektywy te muszą być kupione wraz z aparatem (jeden paragon). Wysokość bonusu za każdy zgłoszony obiektyw wynosi 650 zł. Zarówno aparat, jak i obiektywy muszą być kupione jako oddzielne produkty (nie mogą być częścią składową jakiegokolwiek zestawu). Jeśli aparat zostanie kupiony jako element zestawu z jednym lub kilkoma obiektywami, promocja obejmie sam korpus aparatu. Jeśli wraz z takim aparatem zostaną kupione również dodatkowe obiektywy (jako oddzielne produkty), promocja obejmie także maksymalnie 3 różne ich modele. 
Uczestnik promocji może wskazać w „Formularzu zgłoszenia” tylko jeden aparat. Jeśli Uczestnik kupi więcej niż jeden aparat, musi wypełnić dodatkowe „Formularze zgłoszenia”. Jedna osoba może przesłać maksymalnie 3 zgłoszenia – każde z nich musi zawierać jeden aparat OM-D E-M1 Mark II oraz ewentualnie 3 różne obiektywy M.Zuiko PRO.

 5. Promocją objęte są jedynie nowe produkty, które zostały kupione i zgłoszone w jednym z następujących krajów: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Z promocji można skorzystać jedynie w kraju, w którym dokonano zakupu produktu. Niniejsza promocja nie może być łączona z innymi obowiązującymi ofertami ani promocjami Olympus. Osoba korzystająca z promocji musi mieć co najmniej 18 lat, a także musi mieszkać w jednym z wymienionych krajów lub w dowolnym kraju, który należy do Unii Europejskiej, lecz nie został wymieniony powyżej. 

6. Promocją objęte są wyłącznie nowe produkty kupione bezpośrednio od Amazon jako strony umowy oraz nowe produkty kupione u autoryzowanych sprzedawców Olympus (listę autoryzowanych sprzedawców znajdziesz tutaj). Strony trzecie, które nie są wymienione na liście, a prowadzą sprzedaż na portalu Amazon, nie biorą udziału w promocjach typu cashback. 


7. Olympus nie będzie rozpatrywał zgłoszeń dotyczących zakupu używanych produktów. Powtórzenia nazwisk, numerów seryjnych oraz wszelkie informacje dotyczące konta bankowego będą sprawdzane automatycznie. 

8. Aby wysłać zgłoszenie, należy wypełnić formularz na stronie bonus.olympus.eu. 

9. Aby otrzymać zwrot, Uczestnik musi podać wszystkie dane, które w „Formularzu zgłoszenia” zostały oznaczone gwiazdką. Imię, nazwisko oraz dane konta bankowego wymagane są w celu potwierdzenia tożsamości Uczestnika oraz w celu transferu kwoty wskazanej w „Warunkach promocji”. Na podany w formularzu adres e-mail Uczestnik będzie otrzymywał informacje związane ze statusem swojego zgłoszenia. Ten sam adres e-mail będzie służył również do komunikacji w przypadku podania niekompletnych lub błędnych danych. Firma Olympus będzie weryfikować numer seryjny każdego produktu. Uczestnik promocji zobowiązany jest do przesłania kompletnego i czytelnego dowodu zakupu produktu objętego promocją. Ponadto Uczestnik zobowiązany jest do wycięcia kodu kreskowego i numeru seryjnego produktu (obydwa znajdują się na opakowaniu) oraz do przesłania ich w formie zdjęcia lub skanu. Zdjęcie lub skan muszą wyraźnie pokazywać, że zarówno kod kreskowy, jak i numer seryjny zostały wycięte z opakowania kupionego produktu. 

10. Wysyłając  zgłoszenie do promocji, Uczestnik wyraża zgodę na założenie konta w serwisie MyOlympus** oraz akceptuje warunki korzystania z serwisu MyOlympus. Uczestnik zgadza się również, aby przekazane przez niego dane osobowe były przechowywane i przetwarzane przez firmę Olympus zgodnie z Polityką Prywatności MyOlympus. 

11. Na potrzeby obsługi promocji Olympus podejmie współpracę z wymienioną poniżej agencją reklamową (nazywaną dalej AGENCJĄ): 
Sales Promotion IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland Ireland 

AGENCJA zostanie upoważniona do weryfikacji oraz przetwarzania informacji podanych w zgłoszeniach do promocji w sposób zgodny z prawem o ochronie danych. 

12. Ochrona danych: wszystkie dane zebrane w trakcie trwania promocji będą wykorzystywane przez firmę Olympus i AGENCJĘ wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tej promocji. Zgromadzone dane będą traktowane jako ściśle poufne, nie zostaną przekazane, użyczone ani sprzedane stronom trzecim, nie będą też wykorzystywane w celach marketingowych. Informacje dotyczące adresów zamieszkania oraz dane kont bankowych zostaną usunięte po 6 miesiącach od zakończenia promocji. 

13. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail informującą o przyjęciu zgłoszenia i rozpoczęciu procesu weryfikacji przesłanych danych. 

14. Zwrot  nastąpi w ciągu 30 dni od momentu, w którym organizator promocji zatwierdzi otrzymane zgłoszenie. 

15. Promocja skierowana jest do ostatecznych nabywców produktu (bez możliwości dalszej odsprzedaży). Jedna osoba może wysłać maksymalnie 3 zgłoszenia. Zgłoszenia firm, organizacji, instytucji oraz zgłoszenia pochodzące od pośredników handlowych, a także zgłoszenia pracowników firmy Olympus nie będą rozpatrywane. 

16. Olympus zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia w przypadku niezapłacenia podatku VAT. 

17. Olympus zastrzega sobie prawo do odrzucenia błędnych lub nieprawdziwych zgłoszeń. Uszkodzone, nieczytelne i niekompletne zgłoszenia oraz dowody zakupu uznawane będą za nieważne. 


18. Produkty zwrócone sprzedawcy nie mogą być zgłaszane do promocji. Olympus zastrzega sobie prawo do sprawdzania na podstawie numeru seryjnego, czy dany produkt nie został zwrócony. W przypadku zwrotu produktu, Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu bonusu otrzymanego od firmy Olympus. 

19. Olympus nie jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania promocji, o ile szkoda ta jest następstwem okoliczności, za które Olympus nie ponosi odpowiedzialności. 

20. Olympus zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w dowolnym momencie. 

21. Wszelkie pytania związane z promocją prosimy kierować na adres [email protected] . Na podany powyżej adres należy kierować również ewentualne odwołania od decyzji organizatora promocji. 

22. Dostępność produktów objętych promocją zależna jest od stanów magazynowych. Olympus nie jest odpowiedzialny za brak możliwości zrealizowania zamówień sprzedawców na produkty promocyjne w trakcie trwania promocji. 

23. Wysyłając zgłoszenie do promocji, Użytkownik potwierdza, że przeczytał i akceptuje „Warunki promocji” oraz zasady ochrony danych osobowych. Potwierdza także, że podane przez niego informacje są kompletne i prawdziwe. 

24. Niniejsze Warunki podlegają prawu niemieckiemu i są interpretowane zgodnie z prawem niemieckim, a wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów niemieckich. Jeśli jesteś konsumentem mieszkającym w UE, postanowienia te nie wpływają na Twoje prawo do skierowania prośby o rozstrzygnięcie sporu przez sąd właściwy dla Twojego kraju zamieszkania ani na Twoje prawo do korzystania z ochrony prawnej zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju zamieszkania. 

25. Komisja Europejska utworzyła specjalną platformę umożliwiającą pozasądowe, internetowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr (tzw. platforma OS). Firma Olympus nie bierze udziału w procesie rozstrzygania sporów ani nie jest do tego zobowiązana.