Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies. Nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). Szczegóły można przeczytać w polityce cookie.

Warunki promocji

1. Organizatorem promocji jest firma Olympus Europa SE & Co. KG, Amsinckstraße 63, 20097 Hamburg, (nazywana dalej Olympus).

2. Promocja obowiązuje od 01.10.2018 do 15.01.2019. Osoba ubiegająca się o zwrot musi posiadać dowód zakupu produktu objętego promocją.

3. Zgłoszenie dające możliwość ubiegania się o zwrot musi zostać wysłane do północy 15.02.2019. Zgłoszenia wysłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Promocją objęte są tylko poniższe produkty Olympus (produkty promocyjne):

Obiektywy:
M. Zuiko Digital 17mm 1:1.8 (zwrot 350 zł)
M. Zuiko Digital 12mm 1:2.0 (zwrot 450 zł)
M. Zuiko Digital 75mm 1:1.8 (zwrot 450 zł)
M. Zuiko Digital ED 60mm 1:2.8 Macro (zwrot 350 zł)
M. Zuiko Digital ED 9-18mm 1:4.0‑5.6 (zwrot 450 zł)
M. Zuiko Digital ED 75-300mm 1:4.8-6.7 II (zwrot 450 zł)

Aparaty:
OM-D E-M5 Mark II (zwrot 450 zł)
OM-D E-M10 Mark III (zwrot 450 zł)

Promocją objęte są obiektywy kupione tylko jako samodzielne produkty (obiektywy kupione w zestawie z aparatem nie są objęte promocją). Aparaty bezlusterkowe OM-D E-M10 Mark III / OM-D E-M5 Mark II mogą być kupione jako samodzielne produkty (sam korpus) lub jako element zestawu z obiektywem / obiektywami – w takim przypadku promocją objęte są tylko korpusy bezlusterkowców OM-D.

5. Promocją objęte są jedynie nowe produkty, które zostały kupione i zgłoszone w jednym z następujących krajów: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Z promocji można skorzystać jedynie w kraju, w którym dokonano zakupu produktu. Niniejsza promocja nie może być łączona z innymi obowiązującymi ofertami ani promocjami Olympus. Osoba korzystająca z promocji musi mieć co najmniej 18 lat, a także musi mieszkać w jednym z wymienionych krajów lub w dowolnym kraju, który należy do Unii Europejskiej, lecz nie został wymieniony powyżej.

6. Promocją objęte są wyłącznie nowe produkty kupione u autoryzowanych sprzedawców Olympus (listę autoryzowanych sprzedawców znajdziesz tutaj). Amazon traktowany jest jako autoryzowany sprzedawca Olympus. Strony trzecie, które nie są wymienione na liście, a prowadzą sprzedaż na portalu Amazon, nie biorą udziału w promocjach typu cashback.

7. Olympus nie będzie rozpatrywał zgłoszeń dotyczących zakupu używanych produktów. Powtórzenia nazwisk, numerów seryjnych oraz wszelkie informacje dotyczące konta bankowego będą sprawdzane automatycznie.

8. Aby wysłać zgłoszenie, należy wypełnić formularz na stronie bonus.olympus.eu.

9. Aby otrzymać zwrot, Uczestnik musi podać wszystkie dane, które w „Formularzu zgłoszenia” zostały oznaczone gwiazdką. Imię, nazwisko oraz dane konta bankowego wymagane są w celu potwierdzenia tożsamości Uczestnika oraz w celu transferu kwoty wskazanej w „Warunkach promocji”. Na podany w formularzu adres e-mail Uczestnik będzie otrzymywał informacje związane ze statusem swojego zgłoszenia. Ten sam adres e-mail będzie służył również do komunikacji w przypadku podania niekompletnych lub błędnych danych. Firma Olympus będzie weryfikować numer seryjny każdego produktu. Uczestnik promocji zobowiązany jest do przesłania kompletnego i czytelnego dowodu zakupu produktu objętego promocją. Ponadto Uczestnik zobowiązany jest do wycięcia kodu kreskowego i numeru seryjnego produktu (obydwa znajdują się na opakowaniu) oraz do przesłania ich w formie zdjęcia lub skanu. Zdjęcie lub skan muszą wyraźnie pokazywać, że zarówno kod kreskowy, jak i numer seryjny zostały wycięte z opakowania kupionego produktu.

10. Wysyłając zgłoszenie do promocji, Uczestnik wyraża zgodę na założenie konta w serwisie MyOlympus** oraz akceptuje warunki korzystania z serwisu MyOlympus. Uczestnik zgadza się również, aby przekazane przez niego dane osobowe były przechowywane i przetwarzane przez firmę Olympus zgodnie z Polityką Prywatności MyOlympus.

11. Na potrzeby obsługi promocji Olympus podejmie współpracę z wymienioną poniżej agencją reklamową (nazywaną dalej AGENCJĄ):
Sales Promotion
IDA Business & Technology Park,
Ring Road, Kilkenny, Ireland
Ireland
AGENCJA zostanie upoważniona do weryfikacji oraz przetwarzania informacji podanych w zgłoszeniach do promocji w sposób zgodny z prawem o ochronie danych.

12. Ochrona danych: wszystkie dane zebrane w trakcie trwania promocji będą wykorzystywane przez firmę Olympus i AGENCJĘ wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tej promocji. Zgromadzone dane będą traktowane jako ściśle poufne, nie zostaną przekazane, użyczone ani sprzedane stronom trzecim, nie będą też wykorzystywane w celach marketingowych.
Informacje dotyczące adresów zamieszkania oraz dane kont bankowych zostaną usunięte po 6 miesiącach od zakończenia promocji.

13. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail informującą o przyjęciu zgłoszenia i rozpoczęciu procesu weryfikacji przesłanych danych.

14. Zwrot nastąpi w ciągu 30 dni od momentu, w którym organizator promocji zatwierdzi otrzymane zgłoszenie.

15. Promocja skierowana jest do ostatecznych nabywców produktu (bez możliwości dalszej odsprzedaży). Jedna osoba może wysłać maksymalnie 8 zgłoszeń, przy czym zgłoszenia nie mogą dotyczyć tych samych produktów. Zgłoszenia firm, organizacji, instytucji oraz zgłoszenia pochodzące od pośredników handlowych, a także zgłoszenia pracowników firmy Olympus nie będą rozpatrywane.

16. Olympus zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia w przypadku niezapłacenia podatku VAT.

17. Olympus zastrzega sobie prawo do odrzucenia błędnych lub nieprawdziwych zgłoszeń. Uszkodzone, nieczytelne i niekompletne zgłoszenia oraz dowody zakupu uznawane będą za nieważne.

18. Produkty zwrócone sprzedawcy nie mogą być zgłaszane do promocji. Olympus zastrzega sobie prawo do sprawdzania na podstawie numeru seryjnego, czy dany produkt nie został zwrócony. W przypadku zwrotu produktu, Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu bonusu otrzymanego od firmy Olympus.

19. Olympus nie jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania promocji, o ile szkoda ta jest następstwem okoliczności, za które Olympus nie ponosi odpowiedzialności.

20. Olympus zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w dowolnym momencie.

21. Wszelkie pytania związane z promocją prosimy kierować na adres [email protected] . Na podany powyżej adres należy kierować również ewentualne odwołania od decyzji organizatora promocji.

22. Dostępność produktów objętych promocją zależna jest od stanów magazynowych. Olympus nie jest odpowiedzialny za brak możliwości zrealizowania zamówień sprzedawców na produkty promocyjne w trakcie trwania promocji.

23. Wysyłając zgłoszenie do promocji, Użytkownik potwierdza, że przeczytał i akceptuje „Warunki promocji” oraz zasady ochrony danych osobowych. Potwierdza także, że podane przez niego informacje są kompletne i prawdziwe.

24. Warunki podlegają prawu niemieckiemu i są interpretowane zgodnie z prawem niemieckim, a wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów niemieckich. Jeśli jesteś konsumentem mieszkającym w UE, postanowienia te nie wpływają na Twoje prawo do skierowania prośby o rozstrzygnięcie sporu przez sąd właściwy dla Twojego kraju zamieszkania ani na Twoje prawo do korzystania z ochrony prawnej zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju zamieszkania.